Neoporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Prema propisima o porezu na dohodak, pored ostalih neoporezivih primitaka koje mogu omogućiti svojim radnicima, poslodavci mogu za svoje radnike neoporezivo podmirivati i premije dopunskog te dodatnog zdravstvenog osiguranja do propisanog iznosa. Od 1. siječnja ove godine neoporezivi iznos za tu vrstu primitka je povećan i iznosi do 500,00 eura godišnje.

Uvjet za takav neoporezivi primitak je da se radi o polici koju ugovara i plaća poslodavac u korist radnika bezgotovinskim putem, a može se sklopiti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ili drugim osiguravateljima, prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Dakle, ugovaratelj osiguranja treba biti poslodavac i premije trebaju biti podmirene bezgotovinskim putem, te stoga nije moguća neoporeziva refundacija takvih premija radnicima koji su sami ugovaratelji takvih osiguranja.

Neoporezivi iznos od 500,00 eura propisan je na godišnjem nivou po pojedinom radniku, te ako se radi o radnicima koji istovremeno rade kod dva ili više poslodavaca, ili su mijenjali poslodavca tijekom godine, poslodavac treba napraviti uvid u neoporezive primitke radnika putem sustava ePorezna, kako bi utvrdio mogući iznos neoporezive premije. Odnosno ako je određeni neoporezivi iznos već iskorišten od strane drugih poslodavaca u poreznom razdoblju, kao neoporezivi iznos može se koristiti samo razlika do 500,00 eura.

Izvješćivanje na JOPPD obrascu

O plaćenim neoporezivim premijama dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja izvješćuje se i na obrascu JOPPD, a za oznaku neoporezivog primitka predviđena je šifra 71.

Izvješćuje se prema načelu blagajne, odnosno JOPPD se podnosi na dan plaćanja premije ili sljedeći radni dan. U razdoblje obračuna upisuje se mjesec plaćanja premije osiguranja, neovisno na koje razdoblje se sama premija odnosi.  Kao način isplate primitke upisuje se oznaka 5 – Davanje u naravi.

Za svoje radnike poslodavci mogu ugovoriti i neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog osiguranja do 500,00 eura godišnje.

Sistematski pregledi radnika

Osim neoporezivih premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslodavci i nadalje mogu omogućavati radnicima i sistematske liječničke preglede kao neoporezive primitke pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima. O takvim primicima ne izvješćuje se na JOPPD obrascu.

Ako se želi samo pojedinim radnicima omogućiti sistematski pregled, da bi isti bio neoporeziv, poslodavac to može ostvariti ugovaranjem police dodatnog zdravstvenog osiguranja koja, pored ostalog, u pravilu sadrži i preventivni sistematski pregled, uzimajući u obzir propisani neoporezivi iznos do 500,00 eura godišnje za premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag