Kolektivni ugovor za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 20.2.2024. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune (Nar. nov., br. 29/24) od kojeg dana odredbe stupaju na snagu i primjenjuju se.

Nakon potpisivanja Sedmih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora utvrđen je i objavljen Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 29/24).

  • Uvodno je potrebno naglasiti kako (još) nije donesena odluka o proširenoj primjeni ovih izmjena i dopuna što znači da Sedme izmjene i dopune KU za graditeljstvo trenutno obvezuju samo osobe koje su ga sklopile te sve osobe koje su u vrijeme njegovog sklapanja bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor.

Do donošenja odluke o proširenju ostali poslodavci u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. primjenjivati će i nadalje Kolektivni ugovor za graditeljstvo sa zaključno šestim izmjenama i dopunama.

Ako odluka o proširenoj primjeni ne bude donesena, nadležni ministar bi trebao donijeti odluku o opozivu ranije odluke o proširenoj primjeni (čl. 203. st. 6. Zakona o radu). Ipak, za očekivati je da će takva odluka biti donesena, kao i za sve ranije izmjene i dopune KU za graditeljstvo, u kojem slučaju će svi poslodavci obuhvaćeni tom odlukom od datuma stupanja odluke na snagu biti obvezni osigurati minimum prava prema važećem KU graditeljstva.

Veće plaće od 1.4.2024.

Ovim izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo osiguravaju se zaposlenima u toj djelatnosti veće plaće počevši od 1.4.2024., sukladno novim Tarifnim stavovima (koji zamjenjuju tarifne stavove iz šestih izmjena i dopuna koji su trebali stupiti na snagu 1.3.2024.).

Tablica 1. – Novi Tarifni stavovi

Ovlast Sindikata tražiti podatke od poslodavaca koje obvezuje proširena primjena

Druga promjena koja se uvodi jest pravo Sindikata tražiti od svakog poslodavca kojeg obvezuje proširena primjena Kolektivnog ugovora, podatke o broju i strukturi zaposlenih po poslovima / radnim mjestima i pripadajućoj visini osnovne plaće u svakoj grupi složenosti iz Tarifnih stavova.

Poslodavac je dužan na pisani zahtjev Sindikata, u roku od 15 dana, na obrascu koji je sastavni dio te se nalazi u Prilogu 3. Sedmih izmjena i dopuna, dostaviti tražene podatke. Prikupljene podatke o poslodavcima Sindikat je dužan koristiti ili komunicirati s trećima isključivo radi ostvarivanja ciljeva kontrole primjene Kolektivnog ugovora.

Nadalje, radi dobivanja podataka o visini ugovorene osnovne plaće te obračunu i isplati ukupnih bruto plaća neposredno od radnika, Sindikat može podnijeti pisani zahtjev poslodavcu da u roku od 15 dana omogući sindikalnim predstavnicima pristup radnicima na radnim mjestima.

Točan termin i mjesto pristupa Sindikata radnicima dogovorno unaprijed određuju poslodavac i Sindikat pisanim putem. Predstavnici Sindikata su prilikom pristupa radnicima na radnim mjestima dužni odgovornoj osobi poslodavca predočiti iskaznicu ovjerenu od strane Sindikata.

Ako poslodavac ne postupi ili samo djelomično postupi sukladno svojim obvezama, Sindikat može, uz prethodnu obavijest Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje ovog Ugovora, podnijeti prijavu inspekciji rada radi provođenja inspekcijskog nadzora.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag