U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Neprofitne organizacije obvezne su voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za neprofitne organizacije. Međutim, propisano je da iznimno neke neprofitne organizacije mogu voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo. U ovome članku pojašnjava se koji su to uvjeti koje neprofitna organizacija mora ispunjavati kako bi mogla voditi jednostavno knjigovodstvo, koje su obvezne poslovne knjige koje u tom slučaju vodi, što se smatra propisnom dokumentacijom za unos u poslovne knjige te koje su obveze u vezi financijskog izvještavanja takve neprofitne organizacije. Obvezne poslovne knjige su knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine. S obzirom da je propisan samo minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva, kroz praktične primjere prikazuje se bi sve podatke osim propisanih obveznih, trebale sadržavati propisane poslovne knjige, radi što jednostavnijeg sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja, koji se sastavlja na obrascu: G-PR-IZ-NPF.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag