Izobrazba čelnika iz područja fiskalne odgovornosti

Prethodnih mjeseci intenzivno se radilo na pripremi izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. u instutucijama čiji čelnici su bili obveznci predaje tih izjava, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Podsjećamo da je Uredbom o predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja je donesena na temelju toga Zakona, propisana obveza izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti za sve čelnike obveznike davanja Izjave, jednom u vrijeme mandata u kojem obnašaju dužnost čelnika.

Uputa o izobrazbi

Ministar financija je još 2021. godine donio Uputu o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti, koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici:
https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/izjava-fiskal/Uputa%20o%20provo%C4%91enju%20izobrazbe%20iz%20podru%C4%8Dja%20fiskalne%20odgovornosti.pdf.

Uputa sadrži program izobrazbe i sadržaj potvrde o pohađanju izobrazbe.

Programom izobrazbe obuhvaćeni su sljedeći elementi:

  • odgovornost čelnika prema Zakonu o proračunu, Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
  • značaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti te
  • postupanje i izvještavanje o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima.

Tko provodi izobrazbu?

Ministarstvo financija je sukladno čl. 5. navedene Upute organiziralo i provelo izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti za ministre i čelnike drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te za čelnike JLP(R)S-a.

Ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, općine, gradovi i županije dužni su organizirati i provesti izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje Izjave iz njihove nadležnosti.

Prezentacija koju je za izobrazbu pripremilo Ministarstvo financija može se preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva (https://mfin.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/proracun/izjava-fiskal//Prezentacija%20za%20%C4%8Delnike%20JLPRS.pdf), kako bi bila dostupna drugim obveznicima provođenja ove izobrazbe i može poslužiti za izobrazbu drugih obveznika.

Čelnici koji daju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti obvezni su proći jednodnevnu izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti.

Potvrda o pohađanju izobrazbe

Potvrdu o pohađanju izobrazbe izdaje tijelo organizatora izobrazbe. Dakle, organizatori su: ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, općine, gradovi i županije koji su dužni organizirati i provesti izobrazbu iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike obveznika sastavljanja i predaje Izjave iz njihove nadležnosti.

Potvrda o pohađanju izobrazbe izdaje se na obrascu koji je sastavni dio spomenute Upute.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag