U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/24 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) propisani su obveznici, sadržaj, način i rokovi podnošenje izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana, dok se Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar. nov., br. 85/23 detaljno propisuju: izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja i objave izvještaja o izvršenju financijskog plana. Pravilnikom su, između ostaloga, definirani pojmovi koji se odnose na proračun i financijski plan: izvorni plan, rebalans, tekući plan, ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana.

Propisano je da financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika su: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Posebni izvještaji sadrže i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima ako je proračunski odnosno izvanproračunski korisnik davao jamstva.

U ovome članku autorica pojašnjava sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika za 2023. te daje ogledne primjerke tablica u kojima se daju pojedini izvještaji.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag