U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/24 objavljen je članak "Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Po isteku godine kod JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika potrebno je odrediti korištenje viškova i pokriće manjkova prihoda i primitaka prenesenih iz prethodne godine. Prenesene viškove i manjkove potrebno je uključiti u ovogodišnji planski akt (ako se razlikuju od onih uključenih u postupku planiranja). U članku se pojašnjava postupak raspodjele rezultata u ovoj godini, uz primjere sastavljanja odluka o rasporedu rezultata i primjere knjiženja. U članku se pojašnjavaju i neke odredbe Zakona o proračunu koje posredno uređuju postupanja s viškovima i manjkovima prihoda i primitaka, propisana pravila za korištenje pojedinih „vrsta“ prihoda i primitaka (općih, namjenskih i vlastitih) za pokriće rashoda i izdataka, odredbe koje uređuju izvršavanje proračuna/financijskih planova, a konačno i sastavljanje i evidentiranje odluka o rasporedu rezultata.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag