U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/24 objavljen je članak "Evidentiranje predujmova". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Predujmovi ili avansi su unaprijed dana ili primljena novčana sredstva. U ovome članku prikazuju se primjeri knjiženja primljenih i danih predujmova u proračunskom računovodstvu, uključujući i primjere kod JLP(R)S-a/proračunskih korisnika koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a također se podsjeća i na propisane mogućnosti i ograničenja za plaćanja predujmom.

Davanje (plaćanje) predujma dozvoljeno je samo iznimno, na temelju suglasnosti ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana. Proračunski korisnik može plaćati predujmom bez navedene suglasnosti do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odluci o izvršavanju proračuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Predujmovi se u pravilu plaćaju/naplaćuju na temelju ponuda i/ili predračuna. Predračuni jednako kao ni ponude nisu knjigovodstvene isprave – isprave na temelju kojih se provode knjiženja u poslovnim knjigama. Predračun i ponuda služe kod likvidature ulaznog računa za isporuke koje slijede nakon plaćanja/naplate predujmom.  Pogreška koja se u praksi često događa je da se ponude i predračuni uvedu u knjigu ulaznih računa i potom evidentiraju kao rashodi.

Knjiženje predujmova obavlja se na temelju izvoda žiro računa (ili druge odgovarajuće isprave kod korisnika koji posluju preko jedinstvenog računa riznice) na kojima se vide novčani priljevi (primljeni predujmovi) odnosno novčani odljevi (dani predujmovi). Primljeni predujmovi iskazuju se kao obveze, a dani predujmovi kao imovina (potraživanja).

JLP(R)S, proračunski ili izvanproračunski korisnik koji je u sustavu PDV-a (upisan u registar obveznika PDV-a) za primljeni predujam mora izdati račun u kojem obračunava PDV. Iz tog računa zadaju knjiženje u poslovnim knjigama samo za iznos zaračunatog PDV-a.

Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te JLP(R)S-a koji zaračunani PDV u računu za predujam ne mogu koristiti kao pretporez ne obavljaju knjiženja na temelju njega. Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te JLP(R)S-a koji su obveznici PDV-a (upisani u registar PDV-a) i koji u računu za predujam zaračunani PDV mogu koristiti kao pretporez (u cijelosti ili u nekom %), prema tom računu provode samo knjiženje za iznos zaračunatog PDV-a kojeg mogu koristiti kao pretporez.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag