Zadnja isplata plaće radniku i osobni odbitak

Po prestanku radnog odnosa radnika, poslodavac je u obvezi isplatiti mu plaću za zadnji mjesec rada, odnosno dio plaće ako je radni odnos prestao u tijeku mjeseca. S obzirom da u trenutku isplate te plaće radnik više nije u radnom odnosu, postavljaju se pitanja o mogućnosti korištenja osobnog odbitka radnika u tom slučaju.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak i pripadajućeg pravilnika, koje su stupile na snagu početkom 2020., propisano je postupanje u takvim slučajevima. Tako, dopunjenim odredbama o poreznoj kartici (čl. 26. st. 6. Zakona), propisano je da poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz porezne kartice bivšeg radnika. Nadalje, poslodavcima je putem sustava ePorezna omogućen i uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka u tom slučaju.

Navedeni slučaj još detaljnije pojašnjava Pravilnik o porezu na dohodak (čl. 28. st. 9.) i navodi da poslodavac koji sukladno čl. 26. st. 6. i čl. 83. st. 5. Zakona ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika te iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, može pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno pri isplati plaće bivšem radniku za posljednji mjesec rada koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka.

Pri zadnjoj isplati plaće (dijela plaće) bivšem radniku može se koristiti osobni odbitak, odnosno neiskorišteni iznos osobnog odbitka za mjesec u kojemu je isplata plaće.

Dakle, do kraja tekućeg mjeseca u kojemu se isplaćuje plaća za prethodni mjesec, poslodavac ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika i pri isplati zadnje plaće može koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka za mjesec u kojemu isplaćuje tu plaću. Primjerice, ako je radniku prestao radni odnos tijekom lipnja, bivši poslodavac ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika do kraja srpnja, i pri isplati plaće u srpnju za lipanj može koristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka radnika.

Pritom, prije isplate treba putem sustava ePorezna napraviti uvid u (ne) iskorišteni iznos osobnog odbitka za mjesec isplate, s obzirom da je moguće da je i novi poslodavac u istom mjesecu već imao isplatu plaće odnosno dijela plaće novom radniku.

Potrebno je napomenuti i da izbornik u sustavu ePorezna prikazuje mjesec(e) u kojemu je iskorišten neki iznos osobnog odbitka. Odnosno, ako u mjesecu isplate plaće nije korišten nikakav iznos osobnog odbitka, taj se mjesec ne pojavljuje u izborniku, što znači da isplatitelj osobni odbitak može koristiti u cijelosti. U slučaju da je prikazan određeni iznos, to znači da je taj iznos osobnog odbitka iskorišten te da isplatitelj može koristiti samo razliku, odnosno neiskorišteni iznos osobnog odbitka.


Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag