U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2022.". Autor članka je Krešimir Vranar.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i evidencija, obvezni su utvrditi konačan obračun poslovanja za 2022. i podnijeti poreznu prijavu na Obrascu DOH, prema Zakona o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Godišnja porezna prijava (u nastavku: GPP) obrtnika i slobodnih zanimanja podnosi se najkasnije do kraja veljače 2023. za 2022. godinu na Obrascu DOH elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa ePorezna.

Autor u članku pojašnjava koji se poslovni primici i poslovni izdaci unose odnosno ne unose u Obrazac KPI, način popunjavanja KPI s posebnim osvrtom na obveznike PDV-a te obrazlaže i popratnu dokumentaciju koju su navedeni porezni obveznici dužni podnijeti uz navedeni obrazac.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag