Ulazak u sustav PDV-a

Zakonom o PDV-u propisan je (čl. 90.) posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili fizička osoba čija vrijednost obavljenih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od propisanog praga za ulazak u sustav PDV-a.

Prag za ulazak u sustav PDV-a u 2023.

Trenutno važeći, dakle u 2023. godini, prag za ulazak u sustav PDV-a iznosi 39.816,84 eura (do konca 2022. iznosio je 300.000,00 kn.). Do prelaska navedenog iznosa mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza, a na računu mora navesti da su njegove isporuke oslobođene plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Vrijednost isporuka koje ulaze u cenzus od 39.816,84 eura obuhvaća:

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje bi bile oporezive,
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u,
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne.

Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka koje ulaze u cenzus od 816,84 eura (čl. 90. st. 6. Zakona o PDV-u).

Dakle, u cenzus za ulazak u sustav PDV-a ulaze prihodi od obavljenih isporuka dobara i usluga koje su oporezive PDV-om, te prihodi od isporuka oslobođenih PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u. Transakcije koje su oslobođene PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. h) do l), kao što je primjerice najam stambenih prostorija, ne ubrajaju se u cenzus od 39.816,84 eura. Također, prihodi od djelatnosti iz čl. 39. Zakona o PDV-u (djelatnosti od javnog interesa) ne ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a.

Prihodi od poticaja i potpora, koji se ne smatraju naknadom za obavljenu uslugu/isporuku, ne ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a.

Kod poreznih obveznika koji primjenjuju “načelo blagajne” , primjerice obrtnika “dohodaša”, za ulazak u sustav PDV-a gleda se vrijednost obavljenih isporuka dobara / usluga, bez obzira jesu li te isporuke naplaćene ili ne. Navedeno se primjenjuje i kod obveznika poreza na dobit, koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit.

Sukladno čl. 186. Pravilnika o PDV-u, mali porezni obveznik koji u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini ostvari vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 39.816,84 eura, o tome obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, odnosno do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 39.816,84 eura. Primjerice, ako je prag od 39.816,84 eura obavljenih isporuka premašen tijekom 10/2023. porezni obveznik ulazi u sustav PDV-a po sili Zakona s 1.11.2023., a Obrazac P-PDV podnosi najkasnije do 15.11.2023.

Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a podnosi se na Obrascu P-PDV (čl. 186. st. 11. Pravilnika o PDV-u).

Mali porezni obveznik može i dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez obzira na činjenicu je li prijeđen propisani prag za ulazak u sustav PDV-a, te podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, a Porezna uprava će to utvrditi rješenjem. U slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a propisana je obveza ostanka u sustavu PDV-a u razdoblju od 3 kalendarske godine.

Ulazak u sustav PDV-a od 1.1.2024.

Od 1.1.2024. obveznik PDV-a je svaki poduzetnik koji u 2023. godini ostvari vrijednost isporuka dobara ili usluga veću od 40.000,00 eura (bez PDV-a).

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, s primjenom od 1. siječnja 2024., prag za upis u registar obveznika PDV-a je sa sadašnjih 39.816,84 eura zaokružen na 40.000,00 eura. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 114/23) propisano je da su porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara ili usluga veću od 40.000,00 eura (bez PDV-a) obvezni od 1. siječnja 2024. upisati se u registar obveznika PDV-a.

Porezni obveznici koji već jesu u sustavu PDV-a, a do konca 2023. godine ne ostvare isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 40.000,00 eura (bez PDV-a), mogu do 15. siječnja 2024. podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a. Ukoliko obveznici PDV-a u 2023. godini ne ostvare isporuke dobara ili usluga preko 40.000,00 eura, ali do 15.1.2024. ne predaju zahtjev za izlazak iz sustava, na njih će se primjenjivati odredbe čl. 90. st. 3. Zakona o PDV-u, što znači da ostaju u sustavu PDV-a do isteka roka od 3 kalendarske godine.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag