Ukinut obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o., j.d.o.o. i k.d.

U Nar. nov., br. 18 od 15. veljače 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji stupa na snagu dana 16. veljače 2023.

Između ostaloga, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona brisan je rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te uloga komanditora u komanditnom društvu (k.d.), čime se poduzetnike rasterećuje dodatnih troškova koje bi inače imali u svezi usklađenja temeljnog kapitala, nominalnog iznosa poslovnih udjela te uloga komanditora prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 114/22) koje su bile na snazi do 15. veljače 2023.

Prema tome, sukladno predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, d.o.o. i j.d.o.o. usklađenje temeljnog kapitala moraju provesti tek prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela, a k.d. prilikom prve izmjene društvenog ugovora.

Ovakvom izmjenom Zakona o trgovačkim društvima postiže se eliminacija dodatnih javnobilježničkih troškova za potrebe usklađenja temeljnog kapitala jer će u tom slučaju javnobilježnički troškovi odgovarati troškovima koji bi nastali neovisno o obvezi usklađenja temeljnog kapitala, što je i potvrđeno čl. 4. st. 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (Nar. nov., br. 17/23) koji stupa na snagu dana 22. veljače 2023.

Dioničkim društvima (d.d.) i dalje Zakonom o trgovačkim društvima stoji propisan rok za usklađenje temeljnog kapitala najkasnije u roku godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da d.d. odluku o usklađenju temeljnog kapitala može donijeti  na redovitoj godišnjoj skupštini na kojoj će se raspravljati o godišnjim financijskim izvještajima za 2022. i koja bi se trebala održati najkasnije do 31. kolovoza 2023, odnosno u roku osam mjeseci od završetka poslovne godine.

Natrag