U Nar. nov., br. 94/23 od 14. kolovoza 2023. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune. Kolektivni ugovor sklopljen je 20. srpnja 2023., s kojim danom je stupio na snagu i primjenjuje se.

Ipak, najniže osnovne plaće za sve grupe i podgrupe složenosti poslova i/ili radnih mjesta utvrđene:

  • Tarifnim stavovima iz Priloga 1. ovog Ugovora, primjenjuju se od 1.9.2023. g.
  • Tarifnim stavovima iz Priloga 2. ovog Ugovora, primjenjuju se od 1.3.2024. g.

Iznos najniže osnovne plaće za grupu I. tarifnih stavova ne može biti manji od iznosa minimalne plaće utvrđene važećom uredbom o visini minimalne plaće.

Osim plaće, izmjenama i dopunama utvrđeni su u eurima novi iznosi primitaka na temelju radnog odnosa.

U istom broju Narodnih novina, objavljen je i pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

U Nar. nov., br. 100/23 od 30. kolovoza 2023. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune, koja stupa na snagu 1. rujna 2023.

Sukladno toj Odluci primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – šeste izmjene i dopune (Nar. nov., br. 94/23) zaključenog 20. srpnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07).

Dakle, svi poslodavci koji se bave djelatnosti građevinarstva područje F, NKD-a obvezni su za rad od 1.9.2023. osigurati minimum prava zajamčenih i šestim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (uključujući i visinu plaće iz novih Tarifnih stavova, naknadu plaće, ostale primitke iz radnog odnosa, broj dana godišnjeg odmora i dr.)

Detaljnije o Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune možete pročitati u članku V. Jelinovića: Aktualnosti u radnim odnosima – djelatnost graditeljstva i ugostiteljstva, Financije, pravo i porezi br. 9/23.

Natrag