Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Cilj provjere obveznika u sustavu PDV-a je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik PDV-a na određeni dan, odnosno na dan kada je ispostavio račun s iskazanim PDV-om, te da li primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Provjera obveznika u sustavu PDV-a primjenjuje se, između ostalog, u slučaju kada porezni obveznici, koji su u sustavu PDV-a, žele koristiti pretporez po računima dobavljača. Pravo na odbitak pretporeza imaju poduzetnici – obveznici PDV-a, koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga, uz ispunjenje uvjeta propisanih za odbitak pretporeza. Prema čl. 60. Zakona o PDV-u, porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga koje mu je obavio drugi porezni obveznik, za što je primio ulazni račun sa svim propisanim elementima i ispravno iskazanim PDV-om na računu. Naime, porezni obveznik koji nije u sustavu PDV-a nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima. Ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice prema čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u. 

Primatelj računa nema pravo na odbitak PDV-a kojeg je na računu neovlašteno iskazao dobavljač koji nije u sustavu PDV-a. Stoga je cilj provjere utvrđivanje da li je dobavljač porezni obveznik PDV-a na određeni dan (kada je obavljena isporuka i ispostavljen račun za tu isporuku). Odabrani datum je ograničen na razdoblje tekuće i prethodne godine.

Podatak o datumu upisa u sustav PDV-a ili ispisa iz sustava PDV-a ne smatra se poreznom tajnom, sukladno čl. 8. st. 2. Općeg poreznog zakona, te je dostupan za provjeru. Porezna uprava to omogućuje u posebnoj aplikaciji za provjeru obveznika u sustavu PDV-a, upisivanjem OIB-a i datuma računa.

Uz OIB poreznog obveznika prikazuje se ime i prezime odnosno naziv te poruka da porezni obveznik – dobavljač jest obveznik PDV-a na određeni dan, odnosno da nije obveznik PDV-a na određeni dan.

Za provjeru poreznog obveznika koji je obveznik PDV-a i koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, u aplikaciji provjere obveznika PDV-a se uz OIB prikazuje ime i prezime, odnosno naziv te poruka da je porezni obveznik, obveznik PDV-a na određeni dan i da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Treba napomenuti kako je Zakonom o PDV-u (čl. 125.i st. 5.) izričito propisana obveza da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«. Kod ovog poreznog obveznika obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. S druge strane, kupac koji je u sustavu PDV-a, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun. Stoga je, u svrhu ispravnog odbitka pretporeza, uputno provjeravati porezni status tuzemnih dobavljača putem navedene aplikacije Porezne uprave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag