U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Promjene u Zakonima o udrugama i zakladama". Autorica članka je Vesna Lendić Kasalo.

U Nar. nov., br. 151/22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama.

Izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, dopunjen je postojeći pravni okvir za udruge sa svojstvom pravne osobe i strane udruge u dijelu koji se odnosi na osnivača udruge, stranu udrugu i osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i strane udruge, njihov upis u registar udruga i registar stranih udruga, kao i odredbe o podnošenju zahtjeva za upis promjena u registre koji se vode pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, na način da je utvrđena obveza podnošenja prijave promjene u slučaju postojanja zapreka za zastupanje udruge odnosno strane udruge.

Izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, uređen je postojeći pravni okvir za zaklade i strane zaklade u dijelu koji se odnosi na zakladnika, stranu zakladu, osobu ovlaštenu za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade. Odgovarajuće su uređene i odredbe o upisu zaklade u registar zaklada i strane zaklade u registar stranih zaklada, kao i odredbe o podnošenju zahtjeva za upis promjena u registre koji se vode pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba na način da se utvrđuje obveza podnošenja prijave promjene u slučaju postojanja zapreka za zastupanje zaklade odnosno strane zaklade i upravljanje zakladom. Dopunjene su i odredbe o vođenju registara, izmijenjene su odredbe o nadzoru kojeg obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela te su propisane odgovarajuće sankcije za povrede Zakona, te su  pojedine odredbe o prestanku zaklade uređene na način koji omogućuje efikasnije provođenje postupaka brisanja iz registra zaklada i registra stranih zaklada.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag