Privremeni dodatak na plaću - Odgovori, pojašnjenja i primjeri obračuna

Ministarstva pravosuđa i uprave je na svojoj web stranici objavilo Odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna i isplate privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama sukladno Odluci Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (Nar. nov., br. 65/23).

Ministarstva pravosuđa i uprave, kao nadležno tijelo, na zaprimljene upite u vezi obračuna i isplate „privremenog dodatka“, objavilo je odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna kako bi obveznici primjene mogli odrediti tko ostvaruje pravo na privremeni dodatak na plaću.

Pravo na privremeni dodatak, prema danom odgovoru, ostvaruju:

  • državni službenici i namještenici i
  • službenici i namještenici u javnim službama,

kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Državnom proračunu sukladno Zakonu o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 59/23) i Zakonu o plaćama u javnim službama (Nar. nov., br. 27/01 i 39/09).

Odgovore, pojašnjenja i primjere obračuna i isplate privremenog dodatka na plaću, koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave dalo i objavilo, objavljujemo na našoj web stranici kako bi obveznicima isplate privremenog dodatka na plaću pomogli da plaće uvećaju na način kako je Odlukom o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama propisano.

Natrag