Privremeni dodatak na plaću državnim i javnim službenicima i namještenicima

Vlada Republike Hrvatske je temeljem Memoranduma o razumijevanju sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata, 15.6.2023. donijela ODLUKU O ISPLATI PRIVREMENOG DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA kojom uređuje isplatu privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, u iznosima i pod uvjetima uređenim tom Odlukom.

Prema navedenoj Odluci državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama određuje se isplata privremenog dodatka na plaću i to:

  • u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110

  • u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529

  • u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867.

Privremeni dodatak na plaću, u navedenim iznosima, isplaćuje se za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a za nepuno radno vrijeme, razmjerno ugovorenom odnosno utvrđenom radnom vremenu.

Službenicima i namještenicima koji su raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, privremeni dodatak isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

Privremeni dodatak na plaću isplaćuje se uz plaću, jedanput mjesečno za prethodni kalendarski mjesec počevši s plaćom za lipanj 2023., koja se isplaćuje u srpnju 2023.  i to do dana ostvarivanja plaće prema uredbama kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag