Primjena stopa PDV-a u ugostiteljstvu

Odredbama čl. 38. st. 3. toč. l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost te čl. 47. st. 2. toč. l) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta, prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge, koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Za primjenu snižene stope od 13% dodatne usluge podrazumijevaju posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i sl.  

  • Na pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13%.
  • Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica sa ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.

Dakle, za primjenu snižene stope PDV-a nije bitno konzumiraju li se jela i slastice u ili izvan ugostiteljskog objekta, te se snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje i na isporuke pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.

PDV po stopi od 13% obračunava se i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica, uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta, pri čemu su ugostiteljski objekti definirani posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno čl. 7. i 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ugostiteljska djelatnost, u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering). Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga. S obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, ugostiteljski objekti razvrstavaju se u skupine: - Hoteli - Kampovi - Ostali ugostiteljski objekti za smještaj - Restorani - Barovi - Catering objekti - Objekti jednostavnih usluga. Ugostiteljski objekti iz navedenih skupina razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

  • Snižena stopa od 13% PDV-a primjenjuje se na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu, čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.).

Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za djelatnost ugostiteljstva, a pod uvjetima propisanim za ugostitelje, ustanove i udruge poimenično navedene i na način kako je to propisano čl. 5. st. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Prema tumačenju Porezne uprave, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na:

  • pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta, prema posebnom propisu,
  • pripremanje i usluživanje jela i slastica od strane sudionika proslava i manifestacija koji nisu ugostitelji, ali mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge za koje se smatra da obavljaju djelatnost izvan ugostiteljskog objekta,
  • isporuku pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju, pri čemu dodatne usluge podrazumijevaju posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i sl.

PDV po stopi od 25% obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji pripremanje i usluživanje jela i slastica, kao i isporuku pripremljenog jela i slastica ne obavljaju u i izvan ugostiteljskog objekta u smislu posebnog propisa, te koji ne pružaju dodatne usluge koje omogućuju trenutnu konzumaciju. 

  • PDV po stopi od 25% obračunava se i plaća na pripremanje i usluživanje te isporuku pripremljenih bezalkoholnih pića, toplih i hladnih napitaka, kao i alkoholnih pića.

PDV i porez na potrošnju u ugostiteljstvu

Zakonom o PDV-u propisana je primjena snižene stope PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta. Slijedom toga, na usluživanje pića i napitaka u ugostiteljskim objektima primjenjuje se redovna stopa PDV-a od 25%.

Promet ostvaren obavljanjem ugostiteljske djelatnosti oporezuje se i porezom na potrošnju (općinskim ili gradskim), pa će u cijeni ugostiteljske usluge osim PDV-a biti sadržan i porez na potrošnju. Sukladno čl. 22. Zakona o lokalnim porezima, porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Porez na potrošnju plaća se po stopi do 3% (stopu određuje jedinica lokalne uprave svojom odlukom).

Tablica 1. Stope PDV-a i poreza na potrošnju kod ugostiteljskih usluga

Dakle, zbog primjene različitih stopa PDV-a u ugostiteljstvu kod ispostavljanja računa za obavljenu ugostiteljsku uslugu, primjerice obrok u restoranu s uključenim pićem, potrebno je utvrditi poreznu osnovicu na koju će biti obračunat PDV 13% i dio osnovice na koju se PDV obračunava po stopi od 25%. Također, potrebno je odrediti koja vrsta usluge podliježe porezu na potrošnju. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag