U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2022.". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Od 1.1.2023. euro je postao službena valuta u RH. Posebnim propisima o uvođenju eura je određeno da se porezne prijave za obračunska razdoblja koja završavaju prije dana uvođenja eura podnose u kunama. Stoga se Prijava poreza na dobit za 2022. godinu sastavlja i podnosi u kunama, međutim, iznos poreza na dobit utvrđen po podnesenoj prijavi podmiruje se u 2023. godini, s danom podnošenja prijave, u eurima. Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Prijava poreza na dobit - PD obrazac koji se primjenjivao i za prethodnu 2021. godinu, također se primjenjuje i za 2022. godinu. Ukoliko je porezno razdoblje kalendarska godina (1.1. – 31.12. 2022.) u PD obrascu za 2022. godinu se iznosi iskazuju u kunama i lipama.  U članku se detaljno pojašnjava popunjavanje PD obrasca za 2022. godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag