U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2022. godinu u uvjetima zamjene kune eurom". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Ostvarena dobit ili gubitak mora se iskazati u godišnjim financijskim izvještajima razdoblja na koje se odnose, pa se dobit iz 2022. može podijeliti a gubitak nadoknaditi tek u 2023. godini. 

Podjela dobiti i nadoknada gubitka ostvarenog u 2022. godini odvija se u posebnim okolnostima, jer je s 1.1.2023. kuna zamijenjena s eurom. Radi toga će svi iznosi u GFI za 2022. godinu, pa tako i dobit ili gubitak razdoblja, biti iskazani u kunama, a svi iznosi u poslovnim knjigama, uključujući i financijski rezultat iz 2022. godine, će se s 1.1.2023. prema propisanom konverzijskom tečaju (1 euro=7,5345 kuna) preračunati, zaokružiti prema pravilima i iskazati u eurima. Sva knjiženja nakon 31.12.2022. provodit će u eurima, uključujući i knjiženje podjele dobiti ili nadoknade gubitka iz 2022. godine. S tim promjenama treba dotjerati odluke o podjeli dobiti ili nadoknadi gubitka, jer će se vlasnička naknada koju skupština namijeni za podjelu članovima društva/dioničarima, kao i sve ostale naplate/plaćanja, isplaćivati od 1.1.2023. nadalje u eurima.

Dobit se raspoređuje na propisani način, pri čemu se obveze j.d.o.o.-a, d.o.o.-a i d.d.-a razlikuju.

U slučaju gubitka, u svim trgovačkim društvima prvo se pokriva gubitak. Ako poduzetnik nema gubitak, dobit se najprije mora iskoristiti za ZTD-om i ZOR-om propisane namjene, nakon čega je moguća isplata vlasničke naknade, nagrada iz dobiti i dr.

Prije isplate vlasničke naknade može se isplatiti predujam dobiti (kod d.d.-a postoje dodatni uvjeti za isplatu predujma), a dobit se može isplatiti i iz stare zadržane dobiti i slobodnih pričuva. Pri tom treba povesti računa o mogućem različitom poreznom tretmanu takvih isplata.

GFI se prvo mora utvrditi odlukom ovlaštenog tijela, a nakon toga o podjeli dobiti i pokriću gubitka odlučuju članovi trgovačkog društva na skupštini dioničara ili ulagača.

Ostvarena dobit članovima se može isplatiti u novcu, u stvarima ili u vlastitim (trezorskim) udjelima, a može se koristiti i kao dokapitalizacija ili ulaganje u neupisani kapital.

Vlasnička naknada u novcu obvezno se isplaćuje na žiro račun ili tekući račun.

Isplate privatnih troškova vlasnika ne mogu se prikazivati kao isplate zadržane dobiti odnosno predujma dobiti, pa ih je najbolje izbjegavati, ili prikazati kao obvezu vlasnika prema d.o.o-u.

O svim ovim i drugim pitanjima vezanim uz podjelu dobiti i pokriće gubitka u j.d.o.o.-u,  d.o.o.-u i d.d.-u pročitajte u članku, u kojem su uz detaljna objašnjenja i upute dani primjeri knjiženja i primjeri odluka ovlaštenih tijela.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag