U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljeni su Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

  • Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna
  • Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna
  • Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Natrag