U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/23 objavljen je članak "Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Prema odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 2.000.000,00 eura bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Navedeni prag se primjenjuje od 1.1.2023., a do 31.12.2022. on je bio propisan u iznosu od 15.000.000,00 kn. Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun. Stoga u svojim poreznim evidencijama mora osigurati podatak o trenutku naplate izlaznih, odnosno plaćanja ulaznih računa. Zakon o PDV-u propisuje da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama na računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«. U članku je pojašnjena primjena postupka oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag