Određivanje inozemnih/tuzemnih dnevnica

Kod službenih putovanja u inozemstvo javljaju se pitanja vezana za određivanje inozemnih dnevnica te dnevnica koje se odnose na dio puta u tuzemstvu. Nadalje, kada se putuje kroz više zemalja, javljaju se pitanja kako se u tom slučaju obračunavaju dnevnice.

Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Određivanje inozemnih i tuzemnih dnevnica

Kada je osoba upućena na službeni put u inozemstvo, ukupno vrijeme trajanja službenog puta uključuje i dio službenog puta u tuzemstvu, te pripadajući broj dnevnica treba odrediti ovisno o trajanju ukupnog službenog puta. Nakon toga, ukupni ostvareni broj dnevnica raspoređuje se na inozemne odnosno tuzemne dnevnice. Pritom, Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se prvo utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu.

Navedeno znači da se od ukupnog broja sati provedenih na službenom putu, prvo utvrđuju sati za koje se ostvaruje pravo na inozemnu dnevnicu, a od preostalih sati se utvrđuje pravo na tuzemnu dnevnicu. To nadalje znači i da se preostali sati službenog puta u inozemstvu pribrajaju satima provedenim u tuzemstvu, dok suprotno nije dopušteno.

Primjerice, radnik je na službenom putu proveo ukupno 38 sati i 30 minuta, te je stoga ostvareno pravo na ukupno dvije dnevnice (24 + 14,30). Od toga, u inozemstvu je proveo 28 sati, a u tuzemstvu  10 sati i 30 minuta. Prema satima provedenima u inozemstvu, radnik je ostvario pravo na jednu inozemnu dnevnicu (24 + 4). U tuzemstvu radnik je proveo 10 sati i 30 minuta, no tim satima potrebno je dodati i preostala 4 sata iz inozemstva i utvrditi pravo i na jednu tuzemnu dnevnicu. Naime, prema ukupnom trajanju službenog puta ostvareno je pravo na ukupno 2 dnevnice.

Pravo na inozemnu dnevnicu može se utvrđivati samo prema broju sati provedenih u inozemstvu. Stoga je za pola inozemne dnevnice potrebno da je u inozemstvu provedeno više od 8 sati, dok je za jednu inozemnu dnevnicu potrebno više od 12 sati provedenih u inozemstvu. Tako, ako je osoba ukupno na putovanju provela više od osam odnosno 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica, uzimajući u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

Inozemna dnevnica obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske  u odlasku do prelaska granice u povratu sa službenog puta. Navedeno će vrijediti u slučaju odlaska na službeni put automobilom, autobusom, vlakom i sl. Ako se za put koristi zračni prijevoz, inozemna dnevnica se obračunava dva sata prije predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u RH do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH. Ako se za putovanje koristi brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u RH do sata povratka broda u prvo pristanište u RH.

Putovanje kroz više zemalja

Na službeni put osoba se najčešće upućuje u jednu stranu državu, te će se za sate putovanja u inozemstvu stoga i obračunavati dnevnica za tu državu, i to neovisno o tome što se do države odredišta putovalo kroz jednu ili više drugih zemalja. Iznimka je jedino slučaj kada se u nekoj od drugih država osoba zadržala duže od 12 sati, u kom slučaju se obračunava dnevnica za tu državu.

Naime, tek za zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag