U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Novele Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu". Autor članka je Darko Marečić.

U Nar. nov., br. 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji je stupio na snagu 23. veljače 2023. Ovim Zakonom dopunjeni su podaci o upisu u Upisnik OPG-ova te propisano na koji se način upisani podaci obrađuju, omogućeno registriranje (upis) djelatnosti "Usluge informacijskog društva" u Upisnik, dopunjeni opći uvjeti u odnosu na državljana EU koji ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju RH, detaljnije propisani uvjeti za nositelja dopunske djelatnosti i posebni uvjeti za obavljanje pojedinih dopunskih djelatnosti koje određuju propisi iz područja kojim je regulirana pojedina djelatnost te druga normativna rješenja radi otklanjanja nejasnoća koja su pratila primjenu Zakona.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag