Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu knjigovodstvene evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH za obveznike proračunskog računovodstva.

Uputa je dostupna na web stranicama Ministarstva financija, a možete ju preuzeti i ovdje.

Ministarstvo financija je Uputu dostavilo obveznicima proračunskog računovodstva putem elektroničke pošte i putem SAP emaila.

Vaš TEB

Natrag