Nova tiskanica Potvrde o plaći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 147/22) kojim je izmijenjena tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja koje su u primjeni od 1.1.2023.

Nova tiskanica Potvrda o plaći, od 1.1.2023. umjesto iznosa u kunama sadržava iznose u eurima, te se sukladno Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom  (Obračun prosjeka plaće za bolovanje, str. 8.) plaće isplaćene do 31.12.2022. će se na Potvrdi o plaći iskazivati u kunama, a plaće isplaćene od 1.1.2023. će se iskazivati u eurima.

Potvrda o plaći sadržava napomenu za poslodavce u kojoj je pored navedenog naznačeno da se iznosi isplaćeni u kunama za svaki pojedini mjesec konvertiraju u eure te zbrajaju sa iznosima isplaćenim u eurima i podijele s brojem sati za koje su isplaćeni. Dobivena satna osnovica (bruto/neto) iskazuje se u eurima.

Natrag