Nova osnovica za plaće državnih i javnih službenika i namještenika od 1.10.2023.

Potpisan Dodatak III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatak III Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (u nastavku: TKU I KU) potpisali su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama hrvatske, Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu – Preporod, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat i Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb, te Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika ministarstva unutarnjih poslova.

Dodatkom III TKU-a i KU-a povećana je osnovica za obračun plaće za 5% i ugovoren rast božićnice, a prvi put TKU-om i KU-om ugovorena je uskrsnica.

Osnovica za izračun plaće već za listopad 2023., koja će se isplatiti u studenome 2023. mijenja se  i iznosi 947,18 eura. Božićnica, i to povećana, od 300,00 eura biti će isplaćena u prosincu 2023., a uskrsnica će iznositi 100,00 eura.

Najavljeno je i donošenje uredbi prema novom zakonu o plaćama koje će imati učinak kao da je osnovica za izračun plaće porasla od 12 do 14%.  Uz povećanje osnovice, povećanje minimalnog koeficijenta s 0,6 na 1 imat će značajan učinak na sustav plaća u državnim i javnim službama. Istaknuto je, da ukoliko zakon o plaćama i uredbe o koeficijentima ne bi bili na snazi 1.3.2024., da će se otvoriti pregovori o povećanju osnovice.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag