Nabava dobara od fizičkih osoba iz drugih država članica

Tuzemni porezni obveznici za potrebe svog poslovanja ponekad nabavljaju dobra (strojeve, opremu i sl.) i od fizičkih osoba (građana) iz drugih država članica. U takvim situacijama u praksi se često postavljaju pitanja u svezi obveze obračuna PDV-a od strane tuzemnog poreznog obveznika na nabavljena dobra.

Prema odredbama Zakona o PDV-u, predmetom oporezivanja PDV-om smatra se i stjecanje dobara koje u tuzemstvu, uz naknadu, obavi porezni obveznik odnosno pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik.

Definicija stjecanja dobara dana je u čl. 9. Zakona o PDV-u prema kojoj se stjecanjem dobara unutar EU smatra stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili neka druga osoba u njihovo ime otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u drugu državu članicu, koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

Stjecanje dobara iz druge države članice od fizičke osobe koja nije porezni obveznik odnosno nije upisana u registar obveznika PDV-a nije predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu!

Uvažavajući prethodno navedeno, u smislu obračuna PDV-a, možemo zaključiti da oporezivo stjecanje dobara unutar EU nastaje uz kumulativno ispunjenje sljedeća tri (3) uvjeta:

  1. stjecatelj je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu ili pravna osoba koja nije porezni obveznik,
  2. isporučitelj dobara iz druge države članice je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici EU,
  3. dobra se otpremaju/prevoze uz naknadu iz druge države članice EU u tuzemstvo.

Prema tome, kada tuzemni porezni obveznici nabavljaju dobra od osoba koje nisu porezni obveznici, odnosno nisu upisane u registar obveznika PDV-a u svojoj državi članici, nisu kumulativno zadovoljeni svi uvjeti kako bi takvo stjecanje bilo predmetom oporezivanja PDV-om u tuzemstvu jer isporučitelj (prodavatelj) iz druge države članice nije porezni obveznik odnosno nije registriran za potrebe PDV-a.

U takvim slučajevima tuzemni porezni obveznik ne obračunava PDV na tako stečena dobra niti ima obvezu takvo stjecanje evidentirati u prijavi PDV-a.

Naravno, ako tuzemni porezni obveznik nabavlja dobra od fizičke osobe iz druge države članice koja je upisana u registar obveznika PDV-a u, tada se radi o stjecanju dobara koje je predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu pa je tuzemni porezni obveznik na takvo stjecanje dužan obračunati PDV uz pravo na odbitak tog PDV-a kao pretporeza ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o PDV-u.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag