MROSP o sklapanju ugovora o radu sa strancima

S obzirom na upite iz prakse na koji rok se može sklopiti ugovor o radu sa stranim radnicima – državljanima trećih zemalja (na određeno ili neodređeno vrijeme?), u nastavku prenosimo mišljenje nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, upućenog Ministarstvu unutarnjih poslova:

„u vezi s pitanjem oko roka na koji se može sklopiti ugovor o radu sa stranim radnicima (državljanima trećih zemalja), koji je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, a o kojem je ovo ministarstvo već ranije zauzelo mišljenje, ovim putem Vam želimo skrenuti pažnju da u vezi s navedenom problematikom Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i nadalje dobiva upite, odnosno informacije da pojedine policijske uprave odnosno policijske postaje prihvaćaju isključivo ugovore o radu sklopljene na određeno vrijeme, odnosno čak traže da se sklopljeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme sa stranim radnicima izmjene u ugovor o radu na određeno vrijeme.

U tom smislu, ovdje još jedanput želimo istaknuti naše mišljenje vezano uz sklapanje ugovora o radu s državljanima trećih zemalja i postupak izdavanja dozvola za boravak i rad, da sukladno odgovarajućoj primjeni Zakona o radu, ne postoje zapreke da poslodavci koji imaju potrebe za radom stranih radnika, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, s tim radnicima sklapaju ugovor o radu i na neodređeno vrijeme.

U slučaju kasnijeg neodobravanja daljnjeg boravka u Republici Hrvatskoj, to bi mogao biti razlog za izvanredno otkazivanje takvog ugovora o radu jer je nastupila osobito važna činjenica zbog koje nastavak radnog odnosa više nije moguć.

Slijedom navedenog, molimo da o gore izloženom vodite računa te po potrebi obavijestite službe koje provode odgovarajuće postupke prilikom izdavanja dozvole za boravak i rad.“

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Klasa: 110-01/23-01/76

Urbroj: 524-03-01-02/6-23-6

21. lipnja 2023.

Natrag