U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o. - novosti, pravne i računovodstvene posebnosti". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je podvrsta društva s ograničenom odgovornosti (d.o.o.), za koje su Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD) propisana dodatna pravila - olakšice,ograničenja i obveze. Radi jednostavnog osnivanja i vrlo malog propisanog najnižeg temeljnog kapitala (koji od 1.1.2023. iznosi samo 1,00 euro), u Republici Hrvatskoj se broj j.d.o.o.-a povećava iz godine u godinu.

ZTD-om su pojedine odredbe propisane samo za j.d.o.o, a sve ostalo propisano za d.o.o. primijenjuje se i na j.d.o.o. Uz ZTD, j.d.o.o.-i su dužni primijenjivati Zakon o računovodstvu, računovodstvene standarde, porezne i sve duge propise, te voditi poslovne knjige, sastavljati financijske i druge izvještaje, obračunavati i plaćati poreze, doprinose, članarine, rente i druga davanja na isti način kao i svi ostali poduzetnici.

U članku su obrazložene novosti i osobitosti propisane za ova trgovačka društva, uključujući i posljedice uvođenje eura, a dani su i primjeri knjiženja osnivanja j.d.o.o.-a, podjele dobiti s obveznim izdvajanjem u zakonske rezerve, te primjeri dokapitalizacije i preoblikovanja j.d.o.o.-a u d.o.o.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag