Isplata otpremnine pri odlasku u mirovinu i otpremnine prema Zakonu o radu

Ako poslodavac ima utvrđenu obvezu isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu nekim od izvora radnoga prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu), tada je obvezan radniku isplatiti otpremninu. Iz navedenoga proizlazi da ako poslodavac nije regulirao obvezu isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu, tada je ne mora niti isplatiti.

Neoporezivi iznos otpremnine pri odlasku u mirovinu propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak i to u iznosu do 1.327,24 eura/10.000,00 kn. Pritom Pravilnik ne propisuje nikakva ograničenja pri isplati te otpremnine u smislu dobi umirovljenika koji odlazi u mirovinu niti navršenih godina mirovinskog staža te se taj iznos može isplatiti bez obzira da li osoba ostvaruje pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, odnosno je li mlađa ili starija od 65 godina. O neoporezivoj isplati isplatitelj mora obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPDD obrasca pri čemu se na str. B, u polje 15.1. upisuje oznaka 26 – Otpremnine, do propisanog iznosa.

Otpremnina zbog odlaska u mirovinu može se isplatiti i osobi starijoj od 65 godina.

Poslodavac može radniku isplatiti i veći iznos od prethodno navedenog, ali će se razlika iznad neoporezivog iznosa smatrati plaćom odnosno morat će se obračunati porez na dohodak, prirez i svi doprinosi kao i pri isplati plaće. I pri isplati oporezive otpremnine postoji obveza podnošenja JOPPD obrasca, pri čemu se na str. B, u polje 6.2. upisuje oznaka 0021 – Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću.

Otpremnina prema Zakonu o radu

Druga vrsta otpremnine je otpremnina propisana Zakonom o radu, a isplaćuje se osobi kojoj poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada. Navedena se otpremnina ne isplaćuje radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ali niti radniku koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima najmanje navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža što je novina propisana posljednjim izmjenama Zakona o radu. Naime, navedena životna dob (65 godina) i godine mirovinskog staža (15 godina) propisani su čl. 33. Zakona o mirovinskom osiguranju kao uvjet za starosnu mirovinu, a isti su uvjeti propisani i kao razlog za prestanak ugovora o radu prema Zakonu o radu, osim ako se radnik i poslodavac drugačije ne dogovore.

Način utvrđivanja ove otpremnine je i nakon izmjene Zakona o radu ostao nepromijenjen: određuje se s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem, a ne smije se ugovoriti/odrediti u iznosu manjem od 1/3 prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

Međutim, ako zakonom ili nekim izvorom radnoga prava nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Dakle, radniku kojem prestaje radni odnos nakon navršene 65-te godine života i 15 godina mirovinskog staža, poslodavac može  isplatiti otpremninu za odlazak u mirovinu sukladno izvoru radnoga prava, neoporezivo do 1.327,24 eura (10.000,00 kn), ali ne i neoporezivi iznos otpremnine propisane Zakonom o radu (do 862,71 euro/6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag