U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/23 objavljen je članak "Informacijski sustav za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija)". Autorica članka je Terezija Draženović.

Člancima 52. i 54. Zakona o proračunu (u nastavku: Zakon) propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun. Zakonom je propisana i mogućnost izuzeća od uplate, a koja se određuje zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna. U tom slučaju ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka tih proračunskih korisnika iskazuje se u proračunu na način i u rokovima koje uputom utvrđuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije.

Do kraja 2022. nadležni razdjeli bili su obvezni mjesečno unositi podatke o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka za proračunske korisnike u svojoj nadležnosti u informacijski sustav državne riznice.

U cilju olakšanja i ubrzanja procesa unosa i dostave podataka iz EV naloga te smanjenja mogućih pogrešaka na najmanju moguću razinu Ministarstvo financija je u siječnju 2020. pokrenulo pilot projekt Tehnička i aplikativna podrška informacijskom sustavu za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija). U početku je kao pilot korisnik u projektu odabrano Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a od siječnja 2023. putem EVT aplikacije svoje podatke unose ukupno 292 proračunska korisnika državnog proračuna.

U tekstu se pojašnjava način evidentiranja ostvarenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kroz EVT aplikaciju, koristi od aplikacije za korisnike, nadležni razdjel i Ministarstvo financija te postavljene automatske kontrole.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag