U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2022.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Godišnje izvješće sa izvješćem poslovodstva je poseban, dodatni izvještaj koji su prema Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD) svake godine dužni sastaviti i javno objaviti svi veliki i srednji poduzetnici, te matice grupa koje provode konsolidaciju.

Pri tom srednji poduzetnici nisu dužni u izvješće poslovodstva uključiti nefinancijske pokazatelje, dok mikro i mali nisu obvezni sastaviti ovo izvješće, ali trebaju u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica/udjela.

Sadržaj godišnjeg izvješća propisan je ZOR-om i ZTD-om i obuhvaća: godišnje GFI s izvješćem revizora, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i izvješće poslovodstva s nefinancijskim izvješćem. Neki od ovih izvještaja mogu se objaviti odvojeno.

Za sastavljanje i objavu odgovorni su svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, a nadzor provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, HANFA i Fina.

Rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća za 2022. godinu je do 30.6.2023., a kod konsolidacije do 30.9.2023. godine. Međutim, budući se skupština svih trgovačkih društava (i matica koje provode konsolidaciju) za GFI za 2022. treba održati najkasnije do 31.8.2023, godišnje konsolidirano izvješće za 2022. godinu mora se sastaviti prije tog roka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag