U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/23 objavljen je članak "Evidentiranje nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

U ovome članku daju se primjeri evidentiranja nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika, ali i neke napomene o načinima njihove nabave i prodaje.

Osobni automobili klasificiraju se pod dugotrajnu proizvedenu nefinancijsku imovinu.

Rashodi za nabavu automobila priznaju se na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju (to je u trenutku nabave) te se ne iskazuju troškovi amortizacije. Nabava automobila evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa rashoda u razredu 4 i odobrenjem računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Istovremeno s evidencijom obveza i rashoda evidentira se zaduženje odgovarajućeg računa odjeljka 0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91.

Prodaja automobila evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7. Prihodi od prodaje automobila priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag