U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/23 objavljen je članak "Evidentiranje nabave dugotrajne imovine na operativni leasing u samostalnoj djelatnosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Sukladno Zakonu o leasingu, operativni leasing je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

Naime, davatelj leasinga zaračunava najamninu/obroke primatelju leasinga – obrtniku u ugovorenim razdobljima. Obrtnik – primatelj leasinga ne evidentira objekt najma u Obrascu DI i ne amortizira ga, jer se objekt leasinga vodi u dugotrajnoj imovini davatelja leasinga. Obrtnik (obveznik PDV-a) u porezno priznate poslovne izdatke u Obrascu KPI evidentira obroke plaćene najamnine i koristi pretporez prema plaćenoj najamnini i druge plaćene izdatke u svezi s operativnim leasingom ako su predviđeni.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag