U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/23 objavljen je članak "Evidentiranje donacija". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Neprofitne organizacije u velikoj se mjeri financiraju upravo iz donacija, primljenima u novcu i stvarima. S druge strane, neke neprofitne organizacije i same daju donacije. U ovome članku pojašnjavaju se propisani računovodstveni postupci i daju primjeri evidentiranja primljenih i danih donacija kod neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo.Primljene donacije u pravilu se iskazuju kada su naplaćene i mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćene najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje.   Primljene donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti). Primljene donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja. Odabir amortizacijske stope mijenja iznos prihoda koji se poriznaje kao prihod od donacije. Dane donacije u novcu iskazuju se u trenutku novčanog izdatka.

Donacije dane u stvarima iskazuju se u trenutku prijenosa tih stvari (utroška kratkotrajne nefinancijske imovine ili prijenosa dugotrajne imovine), u visini knjigovodstvene vrijednosti te imovine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag