Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljen je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koji se primjenjuje od 1. lipnja 2023.

Ovim Dodatkom ugovoreno je povećanje iznosa regresa za 2023. godinu s prvotno ugovorenih 232,27 eura na 250,00 eura za zaposlenike u javnim službama, a odnosno 300,00 eura službenike i namještenike u javnim službama koji su članovi sindikata, i to:

 • Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara,
 • Sindikata hrvatskih učitelja,
 • Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja,
 • Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi,
 • Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju,
 • Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske,
 • Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske,
 • Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod,
 • Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske,
 • Hrvatskog liječničkog sindikata i
 • Sindikata Kliničkog bolničkog centra Zagreb,

a koji su pregovarali o Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Pravo na uvećani iznos regresa od 300,00 eura ostvaruju službenici i namještenici koji su u trenutku isplate članovi jednog od sindikata, a o kojima je poslodavac obaviješten od strane sindikata.

Dodatkom II. dodatno je pojašnjeno kako zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane u punom iznosu, neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu godišnje nagrade za uskršnje blagdane od jednog poslodavca. O visini i datumu isplate za 2024. pregovarat će se od rujna 2023.

Podsjećamo da je Ustavni sud RH utvrdio neustavnim odredbe Zakona o radu na temelju kojih je sklopljen ovaj Dodatak II. odnosno ugovoreno pravo na uvećani iznos regresa za članove sindikata (čl. 192. st. 4., 5. i 6. Zakona o radu). Sukladno čl. 55. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu (Nar. nov., br. 99/99 – 49/02) ukinuti zakon i drugi propis, odnosno njihove ukinute odredbe, prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama", ako Ustavni sud ne odredi drugi rok.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023. objavljena je u Nar. nov., br. 64/23 od 14.6.2023. godine. Kako u njoj nije naznačen drugi datum, ukinute odredbe Zakona o radu prestale su važiti 14.6.2023. godine.

Ukinute odredbe glasile su:

(4) Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

(5) Ukupna visina materijalnih prava iz stavka 4. ovoga članka ne smije se na godišnjoj razini ugovoriti više od dvostrukog iznosa prosječne godišnje sindikalne članarine sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

(6) Prava iz stavka 4. ovoga članka ostvaruju oni članovi sindikata o kojima je sindikat obavijestio poslodavca.

Natrag