Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 58/23)

U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljen je Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike koji se primjenjuje od 1. lipnja 2023.

Ovim Dodatkom ugovoreno je povećanje iznosa regresa za 2023. godinu s prvotno ugovorenih 232,27 eura na 250,00 eura za državne službenike, a odnosno 300,00 eura državne službenike i namještenike koji su članovi sindikata, i to:

  • Sindikata policije Hrvatske i
  • Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,

a koji su pregovarali o Dodatku kolektivnom ugovoru.

Pravo na uvećani iznos regresa od 300,00 eura ostvaruju članovi sindikata, a o kojima je poslodavac obaviješten od strane sindikata.

Ugovorne strane su se sporazumjele da će Vlada službenicima i namještenicima isplatiti godišnju nagradu za uskršnje blagdane za 2024. godinu, a o iznosu će se pregovarati.

Podsjećamo da je Ustavni sud RH utvrdio neustavnim odredbe Zakona o radu na temelju kojih je sklopljen ovaj Dodatak II. odnosno ugovoreno pravo na uvećani iznos regresa za članove sindikata (čl. 192. st. 4., 5. i 6. Zakona o radu). Sukladno čl. 55. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu (Nar. nov., br. 99/99 – 49/02) ukinuti zakon i drugi propis, odnosno njihove ukinute odredbe, prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama", ako Ustavni sud ne odredi drugi rok.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023. objavljena je u Nar. nov., br. 64/23 od 14.6.2023. godine. Kako u njoj nije naznačen drugi datum, ukinute odredbe Zakona o radu prestale su važiti 14.6.2023. godine.

Ukinute odredbe glasile su:

(4) Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

(5) Ukupna visina materijalnih prava iz stavka 4. ovoga članka ne smije se na godišnjoj razini ugovoriti više od dvostrukog iznosa prosječne godišnje sindikalne članarine sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

(6) Prava iz stavka 4. ovoga članka ostvaruju oni članovi sindikata o kojima je sindikat obavijestio poslodavca.

Natrag