Do kada i kako treba preračunati temeljni kapital i poslovne udjele/dionice u eure?

U Republici Hrvatskoj je od 1.1.2023. godine uveden euro kao službena valuta. U skladu s tom promjenom, svi iznosi koji su do 31.12.2022. bili iskazani u kunama, s 1.1.2023. preračunani su u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro=7,5345 kuna) i prema pravilima za zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Računovođe znaju da se sva knjiženja koja se odnose na poslovne događaje nastale do 31.12.2022. godine provode u kunama, a od 1.1.2023. u eurima. Zato su godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu u kunama. Ali, s 1.1.2023. trebalo je sve iznose u poslovnim knjigama (pa tako i temeljni kapital) preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije i zaokružiti prema propisanim pravilima, jer će svi iznosi u godišnjim financijskim izvještajima za ovu godinu biti iskazani u eurima. Međutim, kada i kako treba uskladiti temeljni kapital i poslovne udjele/dionice sa Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD)?

Temeljni kapital već je iskazan u trgovačkom sudu u eurima!

Trgovački sud je prema propisanom fiksnom tečaju konverzije preračunao iz kuna i iskazao u eurima upisani temeljni kapital svih trgovačkih društava sa sjedištem u RH. Međutim, time nije provedeno preračunavanje temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica iz kuna u eure prema ZTD-u, pa će sva trgovačka društva prije ili kasnije provesti to usklađivanje u sudskom registru, u svojim osnivačkim aktima (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut), ali i u pravilnicima, odlukama, poslovnim i drugim dokumentima.

Radi uvođenja eura je koncem 2022. i ponovo početkom 2023. godine ZTD izmijenjen i dopunjen, između ostalog i u dijelu koji se odnosi na uvođenje eura. Tako su od 1.1.2023. propisani novi, nešto drugačiji iznosi minimalnog temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica, kao i pravila za zaokruživanje tih iznosa.

Propisani rokovi za d.o.o., j.d.o.o. i d.d.

Prvim izmjenama ZTD-a bilo je propisano da su d.o.o.-i i j.d.o.o.-i dužni uskladiti iznos svog temeljnog kapitala i poslovnih udjela u sudskom registru u roku od 3 godine, a d.d.-i iznos svog temeljnog kapitala i dionica u roku od jedne godine.

Međutim, zadnjim i sada važećim izmjenama ZTD-a, za d.o.o.-e i j.d.o.o.-e ukinut je vremenski rok za to usklađenje, pa su ta trgovačka društva dužna upisati u sudskom registru temeljni kapital i poslovne udjele u eurima tek kod prve prodaje/kupnje nekog poslovnog udjela, u slučaju dokapitalizacije ili druge statusne promjene koja se mora provesti u sudskom registru. To znači da za d.o.o. i j.d.o.o. nije propisan vremenski rok za ovo usklađenje, radi čega u sudskom registru ne moraju provesti usklađenje svog temeljnog kapitala i poslovnih udjela sve do prve promjene društvenog ugovora (akta o osnivanju). Kad d.o.o. i j.d.o.o. nikad ne bi  promijenili svoj društveni ugovor, nikad ne bi morali upisati u sudu svoj temeljni kapital i poslovne udjele u eurima usuglašene na propisani način.

Za razliku od d.o.o.-a i j.d.o.o.-a, za d.d.-e je prvim i drugim izmjenama ZTD-a propisan rok od jedne godine (do početka 2024. godine) u kojem moraju usuglasiti svoj temeljni kapital i dionice.

Povećati ili smanjiti vrijednost temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica?

Kod usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica sa ZTD-om, njihovi nominalni iznosi trebat će se preračunati u eure i zaokružiti. A radi izmijenjenih odredbi ZTD-a o minimalnom iznosu temeljnog kapitala i minimalnom iznosu poslovnih udjela/dionica i njihovom višekratniku, praktično sva trgovačka društva trebat će kod usklađivanja povećati ili smanjiti svoj temeljni kapital i nominalne iznose poslovnih udjela/dionica, uključujući i vlastite poslovne udjele/dionice. Povećanje ili smanjenje radi usklađivanja sa ZTD-om ne tretira se kao promjena temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica.

Odluku o usklađivanju i o tome da li će se pritom povećati ili smanjiti temeljni kapital i poslovni udjeli/dionice, donosi skupština trgovačkog društva običnom većinom, a odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

ZTD-om je propisano koji se dijelovi kapitala i kako mogu koristiti za usklađivanje u slučaju povećanja temeljnog kapitala, te što treba napraviti i kako se može koristiti „višak“ temeljnog kapitala koji preostane ako se temeljni kapital kod usklađenja smanji.

Važno je da se radi preračunavanja u eure i zaokruživanja prema propisanim pravilima ne promijeni vlasnička struktura (osim ev. na propisani način), jer se povećanjem ili smanjenjem temeljnog kapitala i nominalnih iznosa udjela/dionica radi usklađivanja nikome se ne smiju umanjiti njegova članska prava u društvu.

O načinu provedbe usuglašavanja i knjiženju usklađenja temeljnog  kapitala detaljno je napisano u FIP-u br. 4/23, u članku: Knjiženje usklađenja temeljnog kapitala i u TEB-ovom Poslovnom infu br. 12/22). 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag