U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/23 objavljen je članak "Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja". Autorica članka je Vesna Lendić Kasalo.

Zakonom o udrugama  uređeno je osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe u RH, a Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pripadajućim podzakonskim aktima  uređeno je financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija. Česta su pitanja koja Ured za udruge Vlade RH zaprima, a ovom tekstu dani su odgovari na pitanja koja su vezana uz sufinanciranje EU projekata, način trošenja sredstava od donacije i sponzorstava u sportskoj udruzi, sukob interesa u raspolaganju javnim sredstvima u udruzi, predsjednika udruge kao zaposlenika udruge, sukob interesa osobe ovlaštene za zastupanje udruge u obnašanju političke funkcije, nemogućnost da fizičke osobe budu članovi saveza udruga, prijavu na natječaj u okviru Programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti, donositelja temeljnog akta o financiranju programa i projekata udruga u jedinici lokalne samouprave, odobrenje za provedbu projekta udruge u školi, obavljanje javne ovlasti od strane udruge, ciljanu skupinu udruge, produljenje mandata predsjedniku udruge, priznavanje troškova korištenja osobnog automobila u svrhu provedbe projektnih aktivnosti i izvadak iz registra udruga i elektronički zapis (izvadak). O drugim pitanjima će se pisati u nekim sljedećim brojevima FIP-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag