U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/23 objavljen je članak "Blagajničko poslovanje". Autorice članka su Nikolina Bičanić i Irena Slovinac.

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici koji u svom poslovanju upotrebljavaju gotov novac obvezni su donijeti procedure o blagajničkom poslovanju, pri uplatama i isplatama gotovog novca sastavljati i koristiti odgovarajuće isprave te voditi knjigu blagajne, a pritom moraju voditi računa i o mogućnosti te ograničenjima i zabrani u plaćanju gotovim novcem. U članku su pojašnjeni ovi postupci te su dani primjeri evidentiranja blagajničkog poslovanja, uključujući i naplatu u blagajni putem platnih kartica. Dane su i napomene o početnim stanjima novca u blagajni/ama na dan 1. siječnja 2023. i prelasku na poslovanje u eurima te primjeri preknjiženja sredstva iz posredne predopskrbe i sredstva iz opskrbe početnim paketima eurokovanica koija je trebalo zadati početkom godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag