U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/23 objavljen je članak "Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2023. do 30.6.2023. – nova referentna stopa". Autor članka je Vedran Jelinović.

Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koje su stupile na snagu 1.1.2023. (Nar. nov., br. 114/21) mijenja se referentna stopa koja služi za obračun zateznih kamata, a samim time i za obračun najviše dozvoljenih ugovornih kamata, budući da se te kamate određuju ovisno o važećoj stopi zateznih kamata. Od 1.1.2023. kao referentna stopa za obračun zateznih kamata primjenjuje se kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. U ovome članku pišemo o važećim stopama zakonskih i ugovornih zateznih kamata, te ugovornih kamata primjenjivih od 1.1.2023. godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag