U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022. do 30.6.2022.". Autor članka je Vedran Jelinović.

Stope zateznih i ugovornih kamata u Republici Hrvatskoj izračunavaju se za svakih pola godine na temelju prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koja se objavljuje u Narodnim novinama za određeno referentno razdoblje. Posljednja prosječna kamatna stopa objavljena je u Nar. nov., br. 1/22 za referentno razdoblje od 1.5.2021. do 31.10.2021., te iznosi 2,49%. U ovome članku dajemo pregled stopa zakonskih zateznih, ugovornih zateznih kamata, te ugovornih kamata primjenjivih od 1.1.2022. do 30.6.2022., kao i za ranija razdoblja stope zateznih kamata.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag