Zaduživanje proračunskih korisnika državnog proračuna

Novost od 1. siječnja ove godine, od kada je u primjeni novi Zakon o proračunu, je da je sada tim Zakonom propisano pod kojim uvjetima se mogu zaduživati proračunski korisnici državnog proračuna. Dakle, kao i za ostale subjekte u proračunskom sustavu, sada je i za ove proračunske korisnike posebnim odredbama uređeno dugoročno zaduživanje.

Proračunski korisnici državnog proračuna mogu se dugoročno zaduživati isključivo ako će obveze po ovim ugovorima podmirivati iz vlastitih prihoda, uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade.

Povrati zaduživanja – iz vlastitih sredstava

Člankom 109. st. 1. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnici državnog proračuna mogu sklapati ugovore o dugoročnom zajmu i ugovore o dugoročnom kreditu isključivo ako obveze po ovim ugovorima podmiruju iz vlastitih prihoda, a uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade.

Dakle, proračunski korisnici koji ne ostvaruju vlastite prihode s kojima bi mogli osigurati povrat dugoročnih kredita i zajmova, ne mogu se dugoročno zaduživati. 

Prethodna suglasnost

Člankom 109. st. 2. Zakona o proračunu propisano je da nadležno ministarstvo odnosno nadležno državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije čiji se proračunski korisnik zadužuje predlaže Vladi donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje iz čl. 109. st. 1. Zakona. To znači da proračunski korisnik državnog proračuna upućuje zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti Vlade za dugoročno zaduživanje preko svog nadležnog razdjela.

Tako će primjerice, fakulteti prije zaključivanja ugovora morati zatražiti suglasnost Vlade RH za zaduživanje putem nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, kliničke bolnice putem Ministarstva zdravstva, kazališta koja su proračunski korisnici državnog proračuna putem Ministarstva kulture i medija itd.

Financijski leasing

Podsjećamo da se ugovori o financijskom leasingu smatraju dugoročnim zaduživanjem, što znači da će i kod takvog zaduživanja biti potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Vlade.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag