U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Uz Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZJN 2016". Autor članka je Vedran Jelinović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u najvećoj mjeri mijenjaju se prije svega odredbe o pravnoj zaštiti kako bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. Uvodi se obvezna elektronička žalba i skraćuje rok mirovanja. U manjoj mjeri mijenjaju se i odredbe o dopuštenim izmjenama ugovora o javnoj nabavi, što je uvjetovano globalnim poremećajima na tržištima. Nadalje, potrebno je prilagoditi normativni okvir javne nabave uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naposljetku, predviđa se mogućnost izuzeća od primjene odredbi ZJN 2016, u dijelu koji se odnosi na jasno propisana pravila koja se primjenjuju. O tome što se sve mijenja ovim prvim izmjenama i dopunama ZJN 2016, otkada se i na koje postupke javne nabave primjenjuju koje odredbe, piše autor ovome članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag