Uvođenje nulte stope PDV-a i novi PDV obrazac

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 113/22), s primjenom od 1.10.2022, uvedena je nulta stopa (0%) PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte te javne zgrade.

Sukladno čl. 38. st. 6. Zakona o PDV-u, PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Navedena odredba primjenjuje se na isporuku i ugradnju solarnih ploča, koje su obavljene od 1. listopada 2022. pa nadalje. Primjena stopa PDV-a pojašnjena je odredbama čl. 47. Pravilnika o PDV-u, čije su izmjene i dopune u ovome trenutku u fazi donošenja.

PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Aktivnostima od javnog interesa osobito se smatraju aktivnosti tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, aktivnosti Hrvatske narodne banke i neprofitnih pravnih osoba.

Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača.

Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradnja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine i nadalje je oporeziva općom stopom PDV-a od 25%.

Porezni obveznik koji se smatra izvođačem i koji obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča, ima pravno na odbitak pretporeza. Stoga će prilikom nabave solarnih ploča, ostale opreme i usluga potrebnih za njihovu ugradnju po ulaznom računu platiti PDV po stopi od 25%, kojeg u cijelosti može odbiti kao pretporez.

Novi PDV obrazac i Knjige I-RA i U-RA  

U svrhu evidentiranja isporuka iz čl. 38. st. 6. Zakona o PDV-u oporezivih po novoj stopi PDV-a od 0% doći će do izmjena u obrascima PDV prijava i evidencija, koje su sastavni dio Pravilnika o PDV-u. Međutim, novi će se obrasci primjenjivati za isporuke koje će biti obavljene od 1.1.2023. pa nadalje. 

Iskazivanje isporuka od 0% obavljenih u razdoblju od 1.10. do 31.12.2022.

U prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u je navedeno da porezni obveznici isporuke oporezive PDV-om po stopi od 0% iz čl. 38. st. 6. Zakona obavljene u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, dakle od 1. listopada 2022. pa do 31. prosinca 2022., iskazuju:

u stupcu 16. Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) – Ostala oslobođenja

točki I.10. Obrasca PDV – Ostala oslobođenja

za razdoblje oporezivanja u kojem su obavljene (10./22., 11./22. ili 12./22).

Iskazivanje isporuka od 0% obavljenih u razdoblju od 1.1.2023. nadalje

Sukladno predloženim izmjenama čl. 164. Pravilnika o PDV-u, u Knjizi izdanih računa (I-RA), dodan je novi stupac 17. u svrhu evidentiranja isporuka oporezivih po stopi od 0% PDV-a.

NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENO PDV-a

Isporuke oporezive po stopi od 0% (stupac 17)

Sadržaj porezne prijave (PDV obrasca) propisan je odredbama čl. 174. – 178. Pravilnika o PDV-u. U PDV obrascu će se isporuka i ugradnja solarnih ploča po stopi od 0% PDV-a iskazivati u dijelu:

I. Transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene

pod točkom I.11. Obrasca PDV – Isporuke oporezive po stopi od 0%.

Dakle, podaci o isporukama iz čl. 38. st. 6. Zakona, koje su oporezive po stopi od 0% PDV-a i koje su prethodno evidentirane u stupcu 17 Knjige I-RA, upisivat će se na novi red. br. I.11. PDV obrasca.

U Knjizi primljenih računa (U-RA), čiji je sadržaj propisan čl. 165. Pravilnika o PDV-u, u dijelu iskazivanja podatka o poreznoj osnovici dodan je novi stupac 6. u kojem se iskazuje:

porezna osnovica 0% (stupac 6).

Treba napomenuti kako zbog uvođenja eura kao službene valute u RH od 1.1.2023., posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 113 od 30.9.2022.) izmijenjene su odredbe povezane s kunom sa iznosima iskazanim u eurima. Stoga će i pratećim izmjenama Pravilnika o PDV-u (očekivana objava početkom 11. mj. 2022.) biti propisani novi obrasci PDV prijava, u kojima će iznosi umjesto u kunama i lipama biti iskazani u eurima i centima. Dakle, mijenjaju se Obrazac PDV, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac ZP, Obrazac PDV-S, Obrazac PZ 42 i 63, Obrazac PPO, Obrazac PDV-P, Obrazac PDV-F, Obrazac ZP-PDV, Obrazac PDV-H, Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a, Obrazac DONH, Obrazac ZGP, Obrazac GP i Obrazac e-trgovina, koji sastavni su dio ovog Pravilnika.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag