Uvođenje eura i vrijednost temeljnog kapitala

Bliži se 1.1.2023., dan s kojim očekujemo uvođenje eura i prestanak postojanja sadašnje hrvatske valute - kune. U preostalom vremenu do konca ove godine, sve pravne subjekte u Hrvatskoj čeka zahtjevan posao pripreme za taj događaj, kako bi se ulazak u euro zonu odvio bez većih poteškoća.

I iako se mnogima čini da se ne treba posebno pripremati jer „samo će se prema zadanom tečaju preračunati kune u eure“, prelazak će donijeti mnoga pitanja koja će se otvoriti tek kada se započne s pripremama.

Zakon u uvođenju eura još je u postupku donošenja  i očekujemo da će biti donesen koncem travnja, no sve bitno je i sada poznato. Stoga svima preporučujemo da prouče Prijedlog zakona i upoznaju se s aktivnostima koje će trebati provesti i s rokovima za njihovu provedbu, a pomoći će i TEB-ove edukacije na kojima se detaljno bavimo ovom temom. Jer za svaku konkretnu situaciju važno je uočiti i razmotriti sve korake, kako bi se na vrijeme pripremili za radnje koje će ova velika promjena nametnuti.  

Bez obzira na „zavrzlame“ kod zaokruživanja, najlakše će biti preračunati kune u eure. No, osim toga, trebat će prilagoditi poslovne knjige i evidencije, kalkulacije cijena i obračune poreza, pravilnike, ugovore itd.

Usaglašavanje statuta/ugovora o osnivanju društva

U ovom članku otvorit ćemo pitanje usuglašavanja statuta odnosno društvenog ugovora ili akta o osnivanju s novom hrvatskom valutom. Naime,  Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) kod vrijednosti dionica i udjela propisuje obveznu primjenu višekratnika 100, što znači da dionice i udjeli (i temeljni kapital) moraju biti djeljivi sa 100, bez ostatka. To znači da vrijednost svake dionice, svakog poslovnog udjela i temeljnog (upisanog) kapitala mora biti izražena iznosom koji na kraju ima najmanje dvije nule.

Kod preračunavanja kuna u eure ovaj višekratnik će se narušiti i time će svi poduzetnici postati neusuglašeni sa sadašnjim ZTD-om. Stoga će trebati izmjeniiti ZTD, a sva trgovačka društva morat će promijeniti nominalnu vrijednost dionica, udjela i vrijednost temeljnog kapitala.

Ove promjene mogu uzrokovati različite probleme i postavlja se pitanje kako će se rješavati u praksi.

Postoji nekoliko mogućnosti. Primjerice, ukidanjem obveze primjene sada propisanog višekratnika, nominalne vrijednosti dionica i udjela, pa tako i vrijednost upisanog kapitala, ne bi se morale mijenjati, jer bi razlike iz preračunavanja vjerojatno bile bezznačajne. Pomoglo bi i propisivanje višekratnika 10, umjesto sadašnjih 100.

No, ako ostane obveza primjene višekratnika 100, radi zaokruživanja će se - možda ponegdje i značajno - promijeniti postotak vlasnišva držatelja dionica i udjela, što se samo radi uvođenja eura ne bi smjelo dogoditi.

U trgovačkim društvima koja imaju dovoljno slobodnog kapitala (zadržanu dobit i/ili pričuve) ovaj problem bi se mogao riješiti dokapitalizacijom – povećanjem temeljnog kapitala iz vlastitih izvora, kojom bi se nadoknadile razlike nastale preračunavanjem kuna u eure, a da se pri tom ne promjeni postojeća vlasnička struktura. Međutim, poduzetnici koji nemaju slobodnog kapitala, morat će radi uskladbe temeljni kapital smanjiti, a to će biti moguće samo u onim društvima čiji je temeljni kapital dovoljno veći od minimalnog. Treća opcija bila bi obvezna dokapitalizacija postojećih članova trgovačkog društva, koji bi nastale razlike podmirili iz svojih privatnih izvora.

Ne treba zaboraviti da će usuglašavanje statuta (društvenog ugovora, akta o osnivanju), uzrokovati nove dodatne troškove poduzetnicima - usluge bilježnika, odvjetnika i Trgovačkog suda,  ev. i tiskanje novih dionica i dr.

Prema Prijedlogu zakona o uvođenju eura, trgovačka društva trebat će usuglasiti statut (društveni ugovor, akt o osnivanju), a to znači i vrijednosti dionica, udjela i temeljnog kapitala i podnijeti zahtjev registarskom sudu u roku od jedne do tri godine. Pritom ne treba zaboraviti da će se već u bilanci za 2023. godinu trebati iskazati vrijednost temeljnog kapitala u eurima. A u skladu s računovodstvenim standardima, poduzetnici će biti dužni izvjestiti članove trgovačkog društva i javnost o promjeni vrijednosti temeljnog kapitala (ako do nje dođe), kao i o razlozima i načinu preračuna iz kojeg su proizišle razlike.

U nedavno objavljenim izmjenama ZTD-a nema odredbi kojima se uređuje zamjena kuna s eurom, pa tako niti odredbi za postupanje s vrijednostima dionica, udjela i temeljnog kapitala. Stoga očekujemo da će ova pitanja biti riješena novim izmjena i dopunama ZTD-a, najavljenim za drugu polovinu ove godine.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag