U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/22 objavljen je članak "Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu. Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Prema Zakonu o porezu na dobit, porezni obveznik rezident, koji je u inozemstvu ostvario prihode ili dobit (izravno ili putem stalne poslovne jedinice) i na te prihode ili dobit platio porez, tako plaćeni porez može  uračunati u tuzemni porez. Plaćen porez u inozemstvu može se uračunati u tuzemni porez najviše do iznosa poreza na dobit koji bi za tako ostvarene prihode ili na tako ostvarenu dobit platio u tuzemstvu, ako su prihodi ili dobit na koju je plaćen porez u inozemstvu uključeni u poreznu osnovicu. Ako porezni obveznik plaća porez na dobit ili njemu istovrsni porez u više različitih država, ukupno plaćeni porezi uračunat će mu se u tuzemni porez do propisanog iznosa. U svrhu korištenja prava na uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, uz poreznu prijavu prilaže se dokaz o porezu plaćenom u inozemstvu (potvrda inozemnog poreznog tijela). Ako se dokaz ne može pribaviti do dana podnošenja porezne prijave, porezna se prijava ispravlja po pribavljenom dokazu u skladu sa čl. 76. Općeg poreznog zakona.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag