U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/22 objavljen je članak "Upravljanje komunalnom infrastrukturom u JLS-ima". Autor članka je mr. sc. Božo Vuletić-Antić.

Zbog općepoznatog problema sa sređivanjem zemljišnih i poslovnih knjiga glede vlasništva nad imovinom kako države, tako i jedinica lokalne samouprave, Državni ured za reviziju nastoji u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti dati svoj doprinos za veće angažiranje odgovornih osoba u vezi uređivanja vlasništva nad imovinom. Tako je Ured u 2013. obavio reviziju upravljanja nerazvrstanim cestama, 2015. reviziju upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem u vlasništvu lokalnih jedinica, 2019. nogometnim stadionima i igralištima, a u 2021. reviziju upravljanja komunalnom infrastrukturom. Cilj svih ovih revizija je bio da jedinice lokalne samouprave poduzmu aktivnosti kako bi utvrdile svu imovinu u svom vlasništvu odnosno imovinu kojom bi u skladu s propisima trebale raspolagati i upravljati.

Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS-ima na području Republike Hrvatske obuhvaćeno je 537 jedinica lokalne samouprave na području 19 županija i Grada Zagreba. Revizijom nisu obuhvaćene samo JLS na području Sisačko-moslavačke županije zbog potresa.

Komunalna infrastruktura, kojom upravljaju JLS, obuhvaća nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, parkirališta, garaže, javne površine, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza i druge građevine. Rashodi JLS-a za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture su negdje oko 20 % ukupnih rashoda JLS-a.

U članku autor pojašnjava ciljeve, predmet i nalaze obavljene revizije upravljanja komunalnom infrastrukturom, s preporukama za postupanje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag