U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/22 objavljen je članak "Status vijeća nacionalnih manjina". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Nacionalna manjina je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina  definirana kao skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju RH, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. U čl. 3. toč. 49. ranije važećeg Zakona o proračunu  vijeća nacionalnih manjina bila su navedena kao proračunski korisnici, dok u novom Zakonu o proračunu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., nema takve odredbe.

Vijeća nacionalnih manjina i u 2022. imaju status proračunskih korisnika te kao takvi imaju sve obveze koje su imala ranijih godina. U proračunima JLP(R)S-a za razdoblje od 2022. do 2024. vijeća nacionalnih manjina planirana su kao proračunski korisnici.

Međutim, vijeća nacionalnih manjina bit će po sili zakona brisana iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika s 31. prosincem 2022. Vijeća ne trebaju Ministarstvu financija poslati zahtjev za brisanje na obrascu B-RKP, ali trebaju dostaviti zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija na obrascu RNO, s 1. siječnjem 2023. U proračunu za razdoblje od 2023. do 2025. JLP(R)S će planirati rashode za financiranje vijeća nacionalnih manjina na skupini 38 Ostali rashodi.

Tijekom 2022. vijeća nacionalnih manjina trebaju se pripremiti za vođenje neprofitnog računovodstva od 1. siječnja 2023. prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija  te pravilnika donesenih temeljem toga Zakona.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag