Službeni put u inozemstvo i povrat PDV-a

Za nastale troškove noćenja na službenom putu te troškove goriva i cestarine, koji sadrže PDV druge države članice EU-a, hrvatski porezni obveznik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a korištenjem VAT Refund sustava.

U slučaju odlaska na službeni put u inozemstvo nastaju određeni troškovi, kao što su troškovi prijevoza odnosno dolaska u tu državu, plaćena cestarina u inozemstvu, troškovi noćenja, prehrane u mjestu boravka, itd. Za nastale troškove hrvatski će poduzetnici dobiti ulazne račune od inozemnih pružatelja usluga, pa se često postavlja pitanje što sa takvim računima po pitanju PDV-a, odnosno treba li po takvim računima obračunavati hrvatski PDV. Da bi se moglo pravilno utvrditi obvezu PDV-a prilikom pružanja usluga, potrebno je utvrditi o kakvoj se usluzi radi i odrediti mjesto pružanja (oporezivanja) usluge. Ako prema odredbama o mjestu oporezivanja usluga nije oporeziva u RH, po ulaznim računima za primljenu uslugu hrvatski poduzetnici ne obračunavaju hrvatski PDV. Mogućnost povrata PDV-a plaćenog u inozemstvu regulirana je propisima o PDV-u, ali i propisima države gdje je usluga korištena.

Troškovi noćenja u inozemstvu 

Pružanje hotelskog smještaja je usluga povezana s nepokretnom imovinom. U skladu s odredbama čl. 19. Zakona o PDV-u (čl. 47. Direktive 2006/112/EZ), mjesto pružanja usluge za sve usluge povezane s nekretninama je mjesto gdje se nalazi nekretnina, uključujući i pružanje smještaja u hotelima ili objektima slične namjene, kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje. Odredba o mjestu oporezivanja usluga u svezi s nekretninama odnosi se na usluge (smještaja) koje porezni obveznici obavljaju drugim poreznim obveznicima (B2B), kao i na usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici (B2C). Dakle, na računu za hotelski smještaj bit će iskazan PDV države u kojoj se hotel nalazi. Primjerice, gosti koji borave u hotelu u Beču platit će austrijski PDV na hotelski smještaj, odnosno hrvatski hotelijeri su obvezni obračunati hrvatski PDV (13%) na usluge smještaja pružene bilo domaćim bilo inozemnim gostima.

Za uslugu smještaja (noćenja) u hotelu u inozemstvu na računu će biti iskazan PDV države u kojoj se hotel nalazi i poduzetnici iz RH po takvom računu ne obračunavaju PDV i ne upisuju u PDV prijave. Ukupan iznos računa, s uključenim PDV-om te države, predstavlja trošak noćenja na službenom putu.

Ugostiteljske usluge

Ugostiteljske usluge, odnosno usluge restorana i opskrbe pripremljenom hranom i pićem, osim onih koje se obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dijela prijevoza putnika koji se odvija unutar EU-a, oporezuju se u mjestu gdje se usluge stvarno obavljaju. Ovo se načelo primjenjuje bez obzira kome je usluga pružena (B2B i B2C). Primjerice, gostima koji večeraju u restoranu u Parizu bit će obračunat francuski PDV. Poduzeće koje obavlja uslugu opskrbe pripremljenom hranom i pićem (catering) na događaju u Ljubljani mora obračunati slovenski PDV, bez obzira gdje je sjedište tog poduzeća (pružatelja usluge) i bez obzira tko su primatelji usluge.

Na pružene usluge restorana i opskrbe pripremljenom hranom i pićem (B2B i B2C), koje se obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dijela prijevoza putnika koji se odvija unutar EU-a, PDV se plaća u mjestu polaska prijevoza. Primjerice, obrok koji se poslužuje u restoranu na trajektu koji plovi od Ancone do Zadra (ili bilo koje luke u EU) oporezuje se talijanskim PDV-om.

Troškovi prijevoza

Mjesto pružanja usluge prijevoza putnika bilo kojem korisniku (dakle, B2B i B2C) je mjesto na kojem se odvija taj prijevoz razmjerno prijeđenim udaljenostima (čl. 20. st. 1. Zakona o PDV-u). Tako će, primjerice, cijena autobusne karte za putovanje iz Hrvatske do Njemačke uključivati hrvatski, slovenski, austrijski i njemački PDV, razmjerno prijeđenoj udaljenosti u svakoj od tih država. Treba napomenuti kako se dionica puta utvrđuje isključivo u međunarodnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika, dok se kod ostalih vrsta prijevoza, kao što je primjerice međunarodni avio ili pomorski prijevoz, primjenjuje porezno oslobođenje iz čl. 43. st. 2. Zakona o PDV-u.

Povrat PDV-a plaćenog u dugoj državi članici

Hrvatski porezni obveznici mogu zatražiti povrat PDV-a, koji je zaračunan na primljenim računima od drugih poreznih obveznika iz EU-a za isporuke dobara ili obavljene usluge, te za uvoz dobara koji je obavljen u državi članici tijekom razdoblja povrata.

Elektronički sustav za povrat PDV-a (VAT Refund) namijenjen je svim poreznim obveznicima u RH, koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice EU-a.

Procedura za povrat PDV-a propisana je Zakonom o PDV-u (čl. 74.), gdje se navodi da poduzetnik sa sjedištem u RH zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice podnosi putem elektroničkog portala Porezne uprave RH (VAT Refund) najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata, a koje ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 kalendarska mjeseca zaredom. Internet adresa elektroničkog sustava za povrat PDV-a je: 

https://www.eusustavi.porezna-uprava.hr/wps/myportal

Ukoliko se na službenom putu koristi službeni automobil tvrtke, na putnom nalogu bit će obračunati troškovi goriva i cestarine plaćeni u tuzemstvu, ali i u inozemstvu. Računi za gorivo i cestarinu plaćeni u drugoj državi članici EU-a sadržavat će PDV te države. Primjerice, hrvatski porezni obveznik (koji je upisan u registar obveznika PDV-a!) tijekom poslovnog puta u Njemačkoj kupi gorivo i plati cestarinu. Nakon povrata u RH taj poduzetnik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a preko nacionalnog sustava za povrat PDV-a, te prilaže skenirane račune, ako ih zahtijeva država članica povrata, u ovom slučaju Njemačka. Taj zahtjev se putem hrvatskog sustava za povrat PDV-a šalje njemačkom sustavu za povrat PDV-a. Njemačka Porezna uprava obrađuje zahtjev te ako odobri povrat, novac se uplaćuje izravno na račun hrvatskog poreznog obveznika.

Hrvatski porezni obveznici mogu informacije u vezi povrata PDV-a u državama članicama EU-a pronaći na Internet stranicama Europske komisije:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRefund/features/vatRefMsFeatures.html

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag